Prijsvraag

      Geen reacties op Prijsvraag

Prijsvraag Maak Gelderland Mooier uitgeschreven

De provincie Gelderland heeft een prijsvraag uitgeschreven voor goede ideeën om Gelderland mooier te maken.

De provincie Gelderland schrijft een prijsvraag uit voor goede ideeën om Gelderland mooier te maken. Iedereen kan inspirerende ideeën, c.q. bouwstenen aanleveren die bijdragen aan behoud of ontwikkeling van kwaliteit van een zelf gekozen gebied. Met deze prijsvraag wil Gelderland bouwstenen voor een mooier Gelderland verzamelen. De winnaar van het beste idee voor een gebied ontvangt een prijs van € 10.000,-. Er is ook een aanmoedigingsprijs van € 5.000,-.

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen deelnemen aan de prijsvraag.

Wie kunnen mee doen?

Iedereen kan meedoen aan deze ideeënprijsvraag. We willen met deze prijsvraag een breed deskundig publiek aanspreken. Het gaat om maatschappelijke organisaties, waterschappen, ontwerpbureaus, omgevingsdiensten, kenniscentra, milieugroepen, heemschutkringen, cultuurverenigingen, dorps- en wijkraden, gemeentelijke ambtenarenteams, stichtingsbesturen etc. Particulieren kunnen ook meedingen al dan niet in teamverband. Studenten, kunstenaars, onderzoekers, gebiedsintendanten, landgoedeigenaren, vrijdenkers, freelancers. Interessant is als de kring van betrokkenen rond particulieren breed is.

Aanmelden voor de prijsvraag kan van 8 februari tot en met 7 mei 2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *