Privacyverklaring Kloosters Belang

      Geen reacties op Privacyverklaring Kloosters Belang

Privacy statement

Het Kloosters Belang verwerken persoonsgegevens van hun leden. In dit privacy statement willen wij jullie informeren over de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze stichtingen.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer voor het innen van lidmaatschapsgelden en eventueel een geboortedatum. Maar ook foto’s van jou die we op onze site hebben geplaatst, zijn persoonsgegevens.

Wij hebben per 25 mei 2018 te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).
Daarin wordt geëist dat wij als Kloosters Belang  aangeven welke gegevens wij bewaren, en waarom.

In deze AVG wordt aangegeven dat we een verwerkers- overeenkomst moeten hebben indien wij gegevens delen buiten onze vereniging om. Kloosters Belang deelt geen persoonlijke gegevens van leden met anderen.
Binnen het Kloosters Belang is Jeroen Grosman(voorzitter Kloosters Belang) aangesteld als functionaris Persoonsgegevens.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien men zich als lid opzegt, dan worden de adres gegevens direct verwijderd.
Het Kloosters Belang voldoet aan de reeds opgestelde AVG-uitgangspunten.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn niets meer dan;

  • Namen van leden
  • Het adres van de leden, om uitnodigingen voor activiteiten of belangrijke nieuwszaken te kunnen versturen naar het adres van ieder lid.
  • Een telefoonnummer, om contact met het lid op te kunnen nemen
  • Een e-mailadres, voor digitale informatievoorziening
  • Bankrekeningnummer voor de automatische incasso van lidmaatschapsgelden. Automatische incasso is niet verplicht. Indien je dit niet wenst kun je de penningmeester Richard Tolkamp hierover informeren.

Het bestuur van Kloosters Belang is verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens.

De wijzigingen van de adresgegevens worden aan bestuursleden doorgegeven, en worden na verwerking doorgestuurd naar dezelfde bestuursleden, zodat deze de gewijzigde gegevens kunnen controleren, en zij weer in het bezit zijn van de meest recente adresgegevens. Dit wordt opgeslagen in beveiligde mappen.

Onze leden hebben het recht om de bewaarde gegevens van zich zelf in te zien, te wijzigen of zelfs te laten verwijderen.

Wat betreft foto’s van personen op onze website, geldt het volgende:
In principe plaatsen we foto’s alleen met toestemming. Indien u niet wenst gepubliceerd te worden op de website mag u dit kenbaar maken aan het bestuur.

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot Jeroen Grosman (Voorzitter Kloosters Belang)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *